Ydelser / Virksomhedsrådgivning

Virksomhedsrådgivning

Strategisk udvikling er essentiel for en virksomheds evne til, at forblive konkurrence dygtig og rentabel. Desværre ned prioriteres strategi udviklingen eller den bliver meget kompleks og uanvendelig.
 
BJC tager et uforpligtende møde hvor din virksomheds nuværende situation og aktuelle status vendes i overordnet punkter.
 
Ud fra gennemgangen kommer BJC med et oplæg til en analyse der afspejler tilstanden i virksomheden, herunder risici og muligheder. På baggrund af analysen udarbejder BJC forslag til mulige tiltag samt en handlingsplan for gennemførelsen af den revideret strategi.
 
BJC's strategikonsulent deltager som regel i en kortere eller længere periode i virksomhedens daglige drift og kigger nærmere på eksempelvis;
 
Hvilke interne styrker og svagheder findes der i virksomheden?
Hvilke muligheder og potentiale har virksomheden?
Hvilke trusler og risici står virksomheden eventuelt overfor?
Hvilke kompetencer råder virksomheden over og hvilke skal måske tilføres?
Hvor bevæger branchen sig hen?
Hvad gør virksomhedens konkurrenter?
Hvilke fokusområder skal prioriteres?
BUCH-JØRGENSEN CONSULT | CVR: 36 89 76 35 | Cph. - Denmark | Tlf.: +45 53 15 60 70