Rette kompetencer

Det handler ikke blot om, at etablere en bestyrelse. Det handler i aller højeste grad om, at etablere den rette bestyrelse.
 
BJC tilbyder virksomhederne, at sammensætte bestyrelsen så den understøtter virksomheden og ledelsen i de opgaver der skal løses her og nu.
 

Advisory boards

Advisory boards (AB) er en alternativ løsning i forhold til bestyrelsen. AB kan ikke erstatte en bestyrelse hvor denne er krævet.
 
AB kan anvendes som supplement til bestyrelsen i fx. strategi projekter og i start-up's, enkeltmands virksomheder samt i virksomheder uden krav til bestyrelse.
 
Styrken ved AB's er typisk, at det er mere fleksibelt og at der løbende kan skiftes ud blandt medlemmerne ud fra det aktuelle behov. Der er i højere grad tale om rådgivning.

Bestyrelse

Det er ikke gratis, men det koster ofte mindre pr. måned end mange andre almindelige drifts omkostninger.
 
BJC anbefaler alle virksomheder, at etablere en professionel bestyrelse. Omkostningen kan ligestilles med omkostningerne til virksomhedens almindelige lovpligtige forsikringer.
 
En professionel bestyrelse udelukker ikke, at familien fortsat er repræsenteret og ændrer ikke ved ejerforholdet. Dog kræver det, at man indstiller sig på, at følge bestyrelsens anbefalinger og retningslinjer så længe der er tiltro til bestyrelsen.
 
Bestyrelse

Tante bestyrelser med risiko

Mange familie ejet virksomheder anvender fortsat udelukkende familien som bestyrelse. Virksomhederne løber en langt større risiko end de selv er klar over. En professionel bestyrelse kan være med til, at sikre virksomheden og den fortsatte udvikling.
 
BJC varetager bestyrelsesposter men rekrutterer også bestyrelses medlemmer fra eget netværk. 
 
Vil du høre hvordan vi kan hjælpe jer så kontakt Jesper Jørgensen på tlf. 53 15 60 70
BUCH-JØRGENSEN CONSULT | CVR: 36 89 76 35 | Cph. - Denmark | Tlf.: +45 53 15 60 70