Ydelser / Økonomirådgivning

Økonomirådgivning

Økonomi rådgivning spænder vidt fra optimering af økonomi afdelingen, investor oplæg og til bank rådgivning. Rådgivningen skal ses som en overbygning på de traditionelle økonomi opgaver.

Dialog og forventnings afstemning

I samarbejde med kunden pejler vi os ind på hvilke områder der kan og bør optimeres i virksomheden. BJC interviewer beslutningstagere i virksomheden og ud fra tilbage meldingerne udarbejder BJC en oplæg der afstemmes med virksomheden. Vi løser naturligvis også forud derfineret opgaver stillet af virksomheden.

Kunde tilpasset

BJC kan anvende erfaringer fra andre opgaver, men i bund og grund er økonomi rådgivningen kunde tilpasset. Ofte er der behov for, at integrere økonomi afdelingen som en værdiskabende funktion der understøtter virksomhedens daglige drift og udvikling. Her kan BJC komme med oplæg til og gennemføre de nødvendige forandringer.

Forretningsorienteret

BJC har en forretnings orienteret tilgang til økonomi området. Det betyder, at vi tænker forretningen ind i de forbedrings og optimerings tilgang vi udarbejder. Det mener vi giver mest værdi og mening for virksomheden. 
 
 

Økonomi tjek

De færreste virksomheder får foretaget et økonomi tjek men flertallet vil kunne få gavn af det. Ofte investeres der i konsulenter indenfor salg og drift. Målet er, at optimere virksomheden. Det er ikke anderledes indenfor økonomi. Optimeringen kan skabe værdi for virksomheden.
 
Økonomi tjek

Bank rådgivning

Vi agerer sparrings partner for virksomheder i forbindelse med valg af bank og håndtering af samarbejdet. Ofte skal der meget lidt til, at opnå et godt samarbejde med banken, men lige så ofte er der ikke fokus på dette. Det er her vi kan hjælpe!
BUCH-JØRGENSEN CONSULT | CVR: 36 89 76 35 | Cph. - Denmark | Tlf.: +45 53 15 60 70