Ydelser / Pakkeløsninger

Pakkeløsninger

Pakkeløsninger er fast defineret og afgrænset opgaver vi tilbyder til virksomheder har en konkret situation der skal løses.
 

Eksempler på pakkeløsninger

Løn udarbejdelse
Vi sørger for, at udarbejde lønnen og indberette til SKAT.
 
Debitor og moms
Vi sikrer, at fakturaerne sendes ud hurtigst muligt og vi rykker for betalingerne samt sender til inkasso. Samtidig sørger vi for, at indberette ind- og udgående moms.
 
Likviditets optimering
Udfra en grundig analyse kommer vi med forslag til tiltag der kan styrke jeres likviditet.
 
KPI som beslutnings grundlag
Ofte er nøgletal mere interessante for økonomiafdelingen end det er for driftsafdelingerne og ledelsen. BJC analyserer jeres virksomhed ud fra forskellige parametre og skaber et forslag til en KPI rapport der kan understøtte drift og udvikling.
 
Risiko identificering og styring
Med udgangspunkt i virksomhedens branche, situation og en række andre forhold udarbejder BJC en rapport der synliggøre risici og styring af disse. Vi tilretter analysen og rapporten til den aktuelle virksomhed. Fx. vil vi i en virksomhed der har projekt salg gennemgå processerne, løbende indtægtsføring og afleverings forretningen.
 
Økonomi tjek
BJC foretager et generelt tjek af virksomhedens økonomiske situation. Vi kigger generelt set på bl.a. de økonmiske relaterede procedurer, nøgletal og trends men også på mere konkrete områder såsom indtjening, likviditet og gæld.
 
Intern revision
Ud fra interview i afdelingerne salg, drift og økonomi  udarbejder BJC en intern revisions liste. Denne kan anvendes af virksomheden eller BJC kan efterfølgende og løbende udføre den interne revision.

Kontakt os for et tilbud

Økonomi pakkeløsninger
BUCH-JØRGENSEN CONSULT | CVR: 36 89 76 35 | Cph. - Denmark | Tlf.: +45 53 15 60 70